Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN voor PAKKET VERSTUREN
Door het meezenden van goederen, geeft u aan deze Algemene Voorwaarden te accepteren.

- Deze voorwaarden gelden voor het versturen van goederen naar Gambia en Senegal met bemiddeling van Stichting  Mbenyokono/Mbenyokono Foundation.
- Stichting Mbenyokono/Mbenyokono Foundation treed uitsluiten op als bemiddelaar tussen afzenders, transporteurs en ontvangers.
- Stichting Mbenyokono/Mbenyokono Foundation is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen.
- Verzenden van goederen geschiedt voor risico van de afzender, uw goederen dient u zelf te verzekeren.
- Garantie Fonds, indien u inlegt in het garantie fonds krijgt u bij verlies de opgegeven waarde van de goederen en transportkosten retour.
- Goederen moeten goed verpakt zijn (in bijvoorbeeld stevige bananendozen) die goed zijn dicht geplakt of geseald zijn.
- De dozen moeten hanteerbaar zijn. Dus niet te groot en te zwaar (max 20 kg).
- Dozen goed dicht plakken.
- Goederen die niet in een doos passen (bijv. kasten/tafels/stoelen/TV enz.) dienen wel goed verpakt te zijn.
- Geen koelkasten en diepvriezen i.v.m. het gas in deze apparaten.
- Schade als gevolg van het onjuist invullen of niet vermelden van goederen op een paklijst komen voor rekening van de afzender.
- De afzender dient zich te legitimeren bij het aanleveren van een pakket.
- De afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van een pakket en ziet er op toe dat pakketten geen ongeoorloofde zaken bevatten.
- Het is de transporteurs toegestaan de verpakking te openen om de inhoud te controleren en goederen weigeren.
- Op elke verpakking duidelijk de naam en telefoonnummer van de afzender en ontvanger (in Senegal of Gambia) vermelden.
- De goederen worden pas verzonden na betaling van de verzendkosten.
- Goederen worden op volgorde van binnenkomst/betaling geladen.
- Indien uw goederen niet mee kunnen omdat een container al vol is dan gaan ze met de volgende container mee.
- Indien de goederen niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, mag de transporteur de verpakking aanpassen of de goederen weigeren.
- Gegeven vertrek en aankomst data zijn slechts schattingen en onderhevig aan verandering zonder dat daar rechten aan ontleend kunnen worden.
- Als de container is vrijgegeven zal onze contactpersoon in Gambia en Senegal alle ontvangers bellen.
- Onze contactpersoon zal met alle ontvangers een afspraak maken wanneer de goederen kunnen worden opgehaald.
- De goederen worden na aankomst maximaal twee maanden bewaard, daarna behoudt Stichting Mbenyokono/Mbenyokono Foundation zich het recht voor de goederen aan een goed doel te schenken.
- De persoon die de goederen komt afhalen mag één extra persoon meenemen.
- De ontvanger dient zich te legitimeren aan onze contactpersoon.
- De ontvanger dient te tekenen voor ontvangst van de goederen.
- De goederen worden pas vrijgegeven na volledige betaling van de verschuldigde invoerrechten en administratieve kosten mochten deze zich voordoen.
- De afzender dient de ontvanger te informeren over de identificatieplicht en het aftekenen voor ontvangst bij het verlaten van het terrein. Zonder identificatie kunnen wij de goederen niet meegeven (Identificatie kan d.m.v. id-card / working card / telefoonnummer).
- Door het verzenden van de goederen geeft u aan van het bovenstaande kennis te hebben genomen en hiermee  akkoord te gaan.

FIETSEN EN BROMMERS:
- Bij een fiets dient u de trappers te demonteren en deze goed aan de fiets te plakken (bijv. in een plastics zak).
- Stuur een kwartslag draaien (in de lengterichting plaatsen).
- Voor een fiets berekenen we 0,30m³ voor een brommer 0,55m³.
- Geen brandstof in de brommer i.v.m. veiligheid.
- Vermeld duidelijk de naam en telefoonnummer van de ontvanger op een A4/A5 en plak deze op de (brom)fiets.

AUTO een geval apart:
- Het versturen van goederen is voor risico van de afzender.
- De afzender dient de goederen indien gewenst  zelf te verzekeren.
- Er kan maar één auto per container mee, deze plaats dient u te reserveren.
- De afzender dient er voor te zorgen dat een kopie van alle papieren naar de ontvanger in Gambia wordt verzonden  zodat deze, twee weken voordat de container aan komt, kan beginnen met het invoeren van de auto.
- Onze contactpersoon kan u tegen een vergoeding assisteren.
- De nieuwe eigenaar dient ook vooraf de wegenbelasting en de verzekering van de auto in orde te hebben. Als dit niet vooraf gebeurt, wordt de container langer vast gehouden de kosten worden dan bij de eigenaar van de auto in rekening gebracht.
- De auto moet uitgeschreven zijn bij de RDW. (U overlegt tevens de verklaring van uitschrijving).
- De papieren en het ongeldig gemaakte kentekenbewijs dient u te kopiëren in kleur en in tweevoud bij aanleveren van de auto aan ons te overhandigen.
- Tegen een vergoeding kunnen wij uw auto op laten halen.
- I.v.m. de veiligheid dient er weinig brandstof in de tank te zitten.
- Zorg ervoor dat de auto een goede gevulde accu heeft zodat deze kan starten.
- Zorg ervoor dat het dak goed is ondersteund, er komen dozen bovenop.
- Vermeld duidelijk de naam en telefoonnummer van de ontvanger op een A4/A5 en plak deze achter de voorruit aan de bestuurderszijde.
- Door het verzenden van de goederen geeft u aan van het bovenstaande kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan.

HANDELSGOEDEREN
Voor export van handelsgoederen gelden naast het voorgaande aanvullende voorwaarden:
- Verzenden van goederen geschiedt voor risico van de afzender.
- De afzender dient de goederen indien gewenst  zelf te verzekeren.
- Op de verpakking moet vermeld zijn dat het om handelsgoederen gaat.
- Op de paklijst geef u aan dat het handelsgoederen zijn.
- Naast de paklijst dient u een factuur voor de goederen aan te leveren.
- Voor handelsgoederen moeten er altijd invoerrechten worden betaald.
- De invoerrechten moeten worden betaald bij het afhalen van de goederen door de ontvanger.
- De goederen worden pas vrijgegeven na betaling van de verschuldigde invoerrechten en administratieve kosten.
- De hoogte van invoerrechten en administratieve lasten liggen niet vast en kunnen niet vooraf worden bepaald.
- Indien de goederen niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, mag de transporteur de verpakking aanpassen of de goederen weigeren.
- Door het verzenden van de goederen geeft u aan van het bovenstaande kennis te hebben genomen en hiermee  akkoord te gaan.

U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden.